AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT· INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), MIRALLESTRES SL manifesta que el domini mirallestres.com/ és propietat de MIRALLESTRES SL, amb CIF B60466240, i amb domicili a Avda. Europa, n. 29-30, 08700 IGUALADA (Barcelona).

Que MIRALLESTRES SL consta inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, al Tom 26.576, Foli B-106.540, inscripció 1ª.

MIRALLESTRES SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, MIRALLESTRES SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de MIRALLESTRES SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de MIRALLESTRES SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MIRALLESTRES SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MIRALLESTRES SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.


· PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informen que les dades que es puguin facilitar a traves dels formulari de contacte existent per la present autoritza a que les dades personals facilitades seran tractades per MIRALLESTRES SL, CIF: B60466240  i seu social a : Avda. Europa, n. 29-30, 08700 IGUALADA (Barcelona), telèfon 902 65 65 01, correu electrònic info@mirallestres.com

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder atendre la seva consulta, i poder informar de qüestions que poden ser del seu interès. Aquest tractament de dades es realitza al disposar del seu consentiment. Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i d’acord amb una habilitació legal. questes dades seran conservades sempre que es mantingui la relació que ens vincula.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C Avda. Europa, n. 29-30, 08700 IGUALADA (Barcelona) o info@mirallestres.com. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de  Protecció de dades.

 


· PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de MIRALLESTRES SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Inici Web